Business News

Χρυσοί μισθοί άνευ εργασίας στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Written by Spyros Gerolemou

[ad_1]

unnamed

Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων εργοδοτεί συμβούλους με χρυσά συμβόλαια αλλά δεν δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις, αφού η νομοθεσία καθορίζει ότι τις εργασίες της Μονάδας τις συντονίζει ο Έφορος.

Η θέση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων παραμένει κενή από τον Φεβρουάριο μετά τον διορισμό Κωνσταντίνου Ηροδότου στην Κεντρική Τράπεζα, ως εκ τούτου, όπως αναφέρθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η Μονάδα δεν δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις και άρα είναι άνευ εργασίας.

Το ΑΚΕΛ έκανε λόγο για πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος σημειώνοντας ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής του θέματος στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Επίσης ζήτησε ολοκληρωμένη έκθεση για όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Μονάδα, πόσα στοίχισε η κάθε μελέτη και ποιό ήταν το αποτέλεσμα.

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κατέθεσαν πρόταση για μετονομασία της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων σε Μονάδα Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσία, σε μια προσπάθεια να την κρατήσουν εν ζωή. Όπως δήλωσε ο Ονούφριος Κουλάς εκ μέρους του ΔΗΣΥ με την πρόταση δεν αλλάζει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Αντίθετα το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση για κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων καθώς και της νομοθεσίας για την αποκρατικοποίηση δημοσίων οργανισμών και δημόσιας περιουσίας.

Σύμφωνα με την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, «δεδομένης της πρόσφατης απάλειψης κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 που σχετίζονταν με τη λειτουργία της ΜονάδαςΑποκρατικοποιήσεων και τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης κρατικής περιουσίας και δημοσίων οργανισμών, κρίνεται ότι θεσμικά η διατήρηση της εν λόγω μονάδας έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου.

Εξάλλου», όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου, «ζητήματα τα οποία αφορούν στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας παραμένουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών και πλέον δεν υφίσταται ανάγκη ή λόγος ύπαρξης άλλου φορέα πέραν του αρμόδιου υπουργείου».

Οι εισηγητές της πρότασης επισημαίνουν ότι «με την κατάργηση της νομοθεσίας για τις αποκρατικοποιήσεις η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτυπώσει νομοθετικά τη βούλησή της για τερματισμό των όποιων προσπαθειών και/ή διαδικασιών αποκρατικοποίησης δημοσίων οργανισμών και/ή αποξένωσης/διαχείρισης κρατικής περιουσίας από τρίτα μέρη, καθότι το δημόσιο συμφέρον, τα εργασιακά δικαιώματα και η κοινωνική συνοχή κρίνεται ότι εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών.

Αναντίλεκτα», προσθέτουν, «τα κέρδη τέτοιων οργανισμών συμβάλλουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων, καθ’ ην στιγμή η πώλησή τους σε τιμές μη ανταποκρινόμενες στην πραγματική τους αξία θα έπληττε το δημόσιο πλούτο».

Οι εισηγητές υπογραμμίζουν επίσης ότι «τέτοιοι οργανισμοί πρέπει άμεσα και επιτακτικά να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της λειτουργίας τους και στην ενδυνάμωση των τρόπων λογοδοσίας τους».

«Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο, ώστε να συγκρατηθούν οι δημόσιες δαπάνες που προορίζονταν να καλύψουν τη λειτουργία της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, γεγονός το οποίο θα αποβεί τελικά προς όφελος των φορολογουμένων», όπως τονίζουν οι εισηγητές της πρότασης για κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή ο Άγγελος Βότσης του ΔΗΚΟ ζήτησε να αφαιρεθεί από την πρόταση ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ η πρόνοια που δίνει τη δυνατότητα για αποξένωση δημόσιας περιουσίας.

Ο Ονούφριος Κουλάς είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα μελετήσει την πρόταση.

Το Υπουργείο Οικονομικών τάχθηκε υπέρ της πρότασης ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

[ad_2]
Source link

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close